Search
Close this search box.

اطلاعاتی در خصوص مهاجرت از طریق پناهندگی

اطلاعاتی در خصوص مهاجرت از طریق پناهندگی

آخرین مطالب خواندنی

دولت ها قرن هاست که از افراد و گروه هایی که از آزار و اذیت فرار می کنند ، حمایت می کنند. با این حال ، رژیم پناهندگی مدرن عمدتا محصول نیمه دوم قرن بیستم است. پناهجو شخصی است که به دلیل جنگ یا دلایل دیگر مانند مالی، نژاد، ملیت، عقیده سیاسی و مذهبی گرایش جنسی و … از کشور خود فرار کرده و وارد کشور دیگری شده و در کشور دیگر درخواست پناهندگی، یعنی حمایت بین المللی را دارد.
شخصی با درخواست رسمی حق اقامت در کشوری دیگر به یک پناهجو تبدیل می شود. مقامات مربوط به پناهندگی و مهاجرت به کانادا، مهاجرت به ترکیه و دیگر کشورها تعیین می کنند که آیا از پناهجو حمایت می شود و به یک پناهنده رسماً شناخته شده تبدیل می شود یا اینکه پناهندگی رد می شود و پناهجو به یک مهاجر غیرقانونی تبدیل می شود که ممکن است از او خواسته شود کشور را ترک کند و حتی ممکن است اخراج شود.

وضعیت پناهندگی کنوانسیون

كنوانسیون بین المللی كنترل كننده حقوق پناهندگان كنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان (كنوانسیون 1951) و پروتكل اختیاری 1967 مربوط به وضعیت پناهندگان (پروتكل اختیاری 1967) است. در بسیاری از کشورها ، اطلاعات کشور مبدا توسط مقامات مهاجرت به عنوان بخشی از ارزیابی ادعاهای پناهندگی مورد استفاده قرار می گیرد و دولت ها تحقیق در مورد صحت گزارشات کشور خود را انجام می دهند.

اطلاعاتی در خصوص مهاجرت از طریق پناهندگی

شرایط حقوقی پناهجویان

قانون پناهندگان و حقوق بین الملل حقوق بشر بهم پیوند خورده اند. اصل اساسی قانون پناهندگی ، عدم بازگشت به تعهد کشورها مبنی بر عدم انتقال یا بازگشت پناهنده به “مرزهای مناطقی که زندگی یا آزادی وی به دلیل نژاد ، مذهب ، ملیت ، عضویت وی تهدید می شود” اشاره دارد.
پناهجویان در کشور پناهنده دارای حقوق محدودی هستند. در بیشتر کشورها اجازه کار ندارند و در بعضی از کشورها اجازه حرکت آزادانه در داخل کشور را ندارند. حتی دسترسی به خدمات بهداشتی نیز محدود است. در اتحادیه اروپا، کسانی که هنوز به عنوان پناهنده وضعیت رسمی دریافت نکرده اند و هنوز در مراحل پناهندگی هستند؛ از خدمات درمانی برخوردارند. این شامل دسترسی به مراقبت های پزشکی و روانشناختی است. با این حال، این ممکن است بسته به کشور میزبان متفاوت باشد. به عنوان مثال، طبق قانون مزایای پناهجویان در آلمان، پناهجویان محدود به مراقبت های اولیه مانند مراقبت های بهداشتی اضطراری، واکسیناسیون، بارداری و زایمان هستند. یا به عنوان مثال، مدت زمان رسیدگی به پرونده پناهندگی در هلند میانگین 6 ماه تخمین زده شده است. این زمان می تواند در هر کشوری بیشتر یا کمتر باشد.
تقریبا در تمامی کشورهای سازمانی به نام UN وجود دارد، که شخص متقاضی پناهندگی می تواند به آن جا رفته و درخواست خود را ارائه دهد. این سازمان حتی در کشورهایی که خودشان پناهجو نمی پذیرند، وجود دارد، مانند کشور ترکیه. یعنی فرد می تواند از طریق سازمان UN موجود درترکیه تقاضای پناهندگی کشور دیگری را دهد. باید مقصد یعنی کشور مورد نظر خود را مشخص کند.

اطلاعاتی در خصوص مهاجرت از طریق پناهندگی

مراحل درخواست مهاجرت از طریق پناهندگی

1- ارائه برگه هویت و ثبت نام:

ابتدا شخص به اداره مهاجرت می رود و هویت خود را کامل، باارائه مدارک شناسایی اهراز می کند. در ادامه، اداره مهاجرت شخص را به عنوان پناهنده ثبت نام می کند و به سازمان UN ارجاع میدهد. همزمان با ثبت نام متقاضی دلیل اعلام پناهندگی خود را ارایه می دهد.

2- عکس و اثر انگشت: 

سپس از متقاضی پناهندگی اثر انگشت و عکس گرفته می شود. و در این مرحله بااستفاده از اطلاعات دریافت شده بررسی میشود آیا شخص به کشورهای دیگری درخواست پناهندگی داده است یا خیر؟

3- مصاحبه:

بعد از دریافت اطلاعات، شخص با بازرپرسی ملاقات کرده و با کمک یک مترجم خود را معرفی کرده و دلایل مهاجرت خود را بیان می کند.
در مدت زمانی که منتظر نتیجه بررسی و حکم هستید اگر از تمکن مالی کافی برخوردار نیستید، می توانید از اداره امور مهاجرت حمایت مالی تقاضا کنید.

دلایل عدم پذیرش درخواست پناهندگی

افراد زیر از قاعده دریافت پناهندگی مستثنی هستند:
1- اشخاصی که مرتکب جرمی علیه صلح، یک جنایت جنگی، یا یک جنایت علیه بشریت شده اند.
2- قبل از پذیرش به عنوان پناهنده در آن کشور مرتکب یک جنایت جدی غیر سیاسی در خارج از کشور پناهنده شده باشند.
3- مرتکب اقدامات خلاف اهداف و اصول سازمان ملل شده باشند.
4- اطلاعات دروغین به بازرس داده باشند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید