جاذبه های توریستی شیلی

کشور شیلی دارای پهنای کم جغرافیایی و تنوع آب و هوایی است. آب و هوا شیلی از نظر تنوع و چهار فصل بودن شبیه ایران

Read More »
سرمایه گذاری در شیلی

سرمایه گذاری در شیلی

سرمایه گذاری در شیلی یکی از مهاجرت به شیلی است که  در ادامه به آن می پردازیم. سیاست های اقتصادی شیلی که براساس اصل شفافیت

Read More »
هزینه زندگی در شیلی

هزینه زندگی درشیلی

هزینه زندگی در شیلی هیچ شباهتی با کشورهای همسایه مانند پرو یا آرژانتین ندارد. کشور شیلی از بزرگترین صادر کننده های فلز مس با %53.6

Read More »
مهاجرت_به_شیلی

راهنمای مهاجرت به شیلی

مطمئنا مهاجرت یکی از بزرگترین تصمیمات زندگی یک شخص محسوب میشود و قطعا لازم به در نظرگرفتن جزئیات فراوانی خواهد بود. گروه مشاوره ی مهاجرتی

Read More »