منوی سایت

نیاز به مشاوره دارید؟

جهت مشاوره رایگان با متخصصین ما در ارتباط باشید.

خرید پروژه رزیدانس

پروژه در منطقه کادیکوی استانبول yenitepe

قبلی بعدی پروژه yenitepe:  خرید ملک در ترکیه منطقه کادیکوی در دریای مرمره قرار گرفته است و یکی از ب...

پروژه در منطقه قاضی عثمان پاشا استانبول venezia

قبلی بعدی پروژه در منطقه قاضی عثمان پاشا استانبول veneziaخرید ملک در ترکیه منطقه قاضی عثمان پاشا ...

پروژه در منطقه چکمجه Tema

قبلی بعدی پروژه در منطقه چکمجه Temaخرید ملک در ترکیه منطقه کوچوک چکمجه که یکی از مناطق‌ غربی در ...

پروژه در منطقه کوچوک چکمجه Dumankaya

قبلی بعدی پروژه 3 Dumankaya :خرید ملک در ترکیه منطقه کوچوک چکمجه که یکی از مناطق‌ غربی در قسمت اروپ...

پروژه منطقه چکمچه استانبول Bosphorus

قبلی بعدی پروژه 2 Bosphorus :خرید ملک در ترکیه در  منطقه کوچوک چکمچه استانبول که  یکی از مناطق‌ غرب...

پروژه باتی شهیر باجیلار batışehir

قبلی بعدی پروژه باتی شهیر باجیلار batışehirخرید ملک در ترکیه در منطقه  باتی شهیر باجیلاربه مساحت...