نماد سایت شرکت مهاجرت بین المللی وست

مهاجرت به استرالیا، ویزای ساب کلاس 189 استرالیا

ویزای-استرالیا-نیروی-متخصص

ویزای مستقل نیروی متخصص ( کلاس 189 (، برای رفع کمبود نیروهای متخصص طراحی شده است . این نوع ویزا ، ویزای دایم است و بر اساس سیستم امتیاز شماری استرالیا به متقاضیان داده می شود متقاضی باید مدرک تحصیی یا مهارتهای شغلی که مربوط به لیست مشاغل نیروی متخصص (SOL) است را ارائه دهد . متقاضی نیازمند اسپانسر ایالتی / منطقه ای یا خویشاوندی نمی باشد . متقاضیان ویزای مستقل نیروی متخصص ( کلاس 189) باید 60 امتیاز از سیستم امتیاز شماری کسب نمایند .

ویزای مستقل نیروی متخصص ( کلاس 189 (، برای رفع کمبود نیروهای متخصص طراحی شده است . این نوع ویزا ، ویزای دایم است و بر اساس سیستم امتیاز شماری استرالیا به متقاضیان داده می شود متقاضی باید مدرک تحصیی یا مهارتهای شغلی که مربوط به لیست مشاغل نیروی متخصص (SOL) است را ارائه دهد . متقاضی نیازمند اسپانسر ایالتی / منطقه ای یا خویشاوندی نمی باشد . متقاضیان ویزای مستقل نیروی متخصص ( کلاس 189) باید 60 امتیاز از سیستم امتیاز شماری کسب نمایند .

شرایط

برای واجد شرایط بودن ویزای مستقل نیروی متخصص ، متقاضی (یا شریک او ) باید شرایط اولیه دریافت ویزا همچون سن ، سطح زبان انگلیسی ، سابقه کاری تخصصی ، مهارت ، مدرک تحصیلی و سلامتی را داشته باشد . بر اساس اطلاعات کاربردی متقاضی باید 60 امتیاز را کسب نماید .

ویژگی های این برنامه :

ویزای کلاس 189 به متقاضی این امکان را می دهد که در هر نقطه از استرالیا کار و زندگی کند .

اقامت دائم استرالیا از این طریق این برنامه دریافت می کند .

خدمات درمانی و دارویی را به صورت رایگان دریافت می نماید .

با ورود به استرالیا متقاضی می تواند اسپانسر خانواده خود برای اقامت دائم استرالیا شود .

خویشاوندان متقاضی می توانند طبق قوانین مهاجرت او را همراهی نمایند .

شرایط برنامه مهاجرت نیروی متخصص استرالیا :

متقاضی باید شرایط اولیه دریافت ویزا تحت این برنامه را داشته باشد و باید برای دریافت ویزا 60 امتیاز را کسب نماید .

سن : سن متقاضی باید بین 44– 18 سال باشد .

سطح زبان انگلیسی : متقاضی باید ثابت کند از سطح زبان انگلیسی مناسبی برخوردار است یا نتایج آزمون های پیشرفته زبان انگلیسی را که قبل از تقاضا گذرانده ، ارائه دهد . ( ازهر4 مهارت آیلتس باید 6 امتیاز کسب کند).

مشاغل انتخابی : متقاضی باید شغلی را انتخاب کند که در لیست مشاغل نیروی متخصص تلفیقی(CSOL) باشد ، آن شغل باید با مهارت ، مدرک تحصیلی و سابقه کار متقاضی مرتبط باشد و شغل او باید در ایالتی که اسپانسر متقاضی است وجود داشته باشد .

ارزیابی تخصصی : قبل از ارسال تقاضا ، متقاضی باید گواهی ارزیابی تخصصی در شغل انتخابی خود را کسب کرده باشد .

خروج از نسخه موبایل