قبرس ترکیه
شهر فاماگوستا
برج پیریمیم
۴۵ متر
استودیو
طبقه ۷
تنها برج مرکز شهر
ویو دریا
فروش یا معاوضه در آنتالیا اقامت ۶ ماهه با خرید و تمدید سالانه