برج ۱۱ طبقه، این واحد طبقه ۹، ۱ خوابه، ۶۵ متر، منطقه مراتپاشا آنتالیا، قیمت ۳۹۰ هزار لیر