منوی سایت

نیاز به مشاوره دارید؟

جهت مشاوره رایگان با متخصصین ما در ارتباط باشید.

دلایل رد شدن در ویزای توریستی کانادا

دلایل رد شدن در ویزای توریستی کانادا

نداشتن سابقه سفر مناسب با مبدا-نداشتن تمکن مالی مانده حساب و دارایی کافی-نداشتن وابستگی خویشاوندی در کشور کانادا-تشخیص افسر پرونده مبنی بر ارائه اطلاعات غلط از سوی فرد متقاضی

نداشتن سابقه سفر مناسب با مبدا
نداشتن تمکن مالی مانده حساب و دارایی کافی
نداشتن وابستگی خویشاوندی در کشور کانادا
تشخیص افسر پرونده مبنی بر ارائه اطلاعات غلط از سوی فرد متقاضی
متناسب نبودن زمان پیشنهادی برای اقامت در کانادا
قانع کننده نبودن هدف شما برای بازدید از کانادا
نداشتن وضعیت شغلی مناسب در کشور مبدا
ارائه نکردن مدارک کافی که نشان دهنده در آمد و تمکن مالی مناسب فرد دعوت کننده باشد

لازم به ذکر است که اگر شغل ثابتی در کشور خود نداشته باشید، آفیسر پرونده این احتمال را می دهد که شما قصد بازگشت به کشور خود را نداشته باشید و در این صورت درخواست شما را رد خواهد کرد.