نیاز به مشاوره دارید؟

جهت مشاوره رایگان با متخصصین ما در ارتباط باشید.

خدمات قبل از مهاجرت

ارزیابی متقاضی و برسی صلاحیت کاری آنها در موسسات آموزشی و شرکت های خدماتی قبل از مهاجرت به کشور مورد نظر.